Privātuma politika

Privātuma politika

Šajā privātuma politikā ir izklāstīts, kā Akciju sabiedrība “Aldaris” (turpmāk — Carlsberg, mēs, mūs, mūsu) izmanto jūsu personas datus un kādus pasākumus tas ir veicis, lai aizsargātu jūsu informāciju un gādātu par tās drošību.

Šī privātuma politika ir jums saistoša, ja jūs no mums iegādājaties produktus, saņemat pakalpojumus, piedalāties mūsu pasākumos vai veicināšanas akcijās, vai kā citādi sadarbojaties ar mums, tostarp izmantojat kādu no mūsu tīmekļa vietnēm vai komunicējat ar mums sociālajos medijos.

Lūdzu, rūpīgi izskatiet šo politiku (kopā ar mūsu sīkdatņu politiku [http://alusdarbnica.lv/sikdatnu-politika/] un lietošanas noteikumiem [http://alusdarbnica.lv/lietosanas-noteikumi/], kā arī citus tajos minētos dokumentus, ja lietojat kādu no mūsu tīmekļa vietnēm).  Ja esat mūsu klients, sīkāka informācija par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, var būt izklāstīta starp mums noslēgtajā līgumā.  Ikreiz, kad mēs ievācam jūsu personas datus, var tikt sniegti papildu paziņojumi, kuros ir norādīti konkrēti jūsu personas datu izmantošanas veidi, ko vēlamies veikt, kopā ar informāciju par to, kā iespējams pieteikties vai atteikties no šiem konkrētajiem izmantošanas veidiem.

Šajā privātuma politikā ir aprakstīta mūsu prakse attiecībā uz privātumu un tajā ir aplūkoti šādi jautājumi:

 1. Kādus personas datus mēs vācam?
 2. Ko mēs darām ar jūsu personas datiem?
 3. Kā mēs izmantojam sīkdatnes?
 4. Tērzētavu, ziņojumdēļu un citu interaktīvo forumu izmantošana
 5. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?
 6. Jūsu tiesības un mūsu kontaktinformācija
 7. Šīs politikas atjauninājumi
 • Kādus personas datus mēs vācam?

Mēs ievāksim un apstrādāsim dažus vai visus no šādiem jūsu personas datiem:

 • Informācija par jums • jūsu vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurus, sociālā medija lietotājvārds, dzimums, dzimšanas datums vai fotogrāfija.
 • Jūsu darījumu dati un pirkumu vēsture informācija par pirkumiem un citiem jūsu veiktajiem darījumiem, tostarp tādiem, kas veikti, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes vai citus kanālus, ieskaitot piegādes adresi un informāciju par iegādātajiem produktiem
 • Maksājumu informācija • maksājumu informācija, ko norādījāt, iegādājoties mūsu produktus vai pakalpojumus, piemēram, kredītkartes vai debetkartes numurs un tās derīguma termiņš
 • Informācija, kuru mēs ievācam par jūsu piedalīšanos mūsu veicināšanas akcijās un konkursos vai par jūsu dalību mūsu pasākumos • informācija, ko norādījāt savās pieteikuma veidlapās, jūsu vai mūsu veiktie ieraksti, informācija par jūsu viesiem saistībā ar jebkādām veicināšanas akcijām un konkursiem, kuros piedalījāties vai uzvarējāt, vai cita informācija, kas saistīta ar jūsu dalību pasākumos, tostarp ziņas par jūsu uztura preferencēm vai kustību palīdzības prasībām, ja jums tādas bija
 • Informācija par jūsu interesēm • ziņas par jūsu vaļaspriekiem un aizraušanām, [ziņas par jūsu personiskajām interesēm
 • Informācija par mārketinga preferencēm • ziņas par jūsu mārketinga un komunikāciju preferencēm un informācija, ko mēs vācam, lai palīdzētu noteikt, kādi pakalpojumi vai produkti jūs varētu interesēt
 • Informācija par to, kā izmantojat tērzētavas, ziņojumdēļus, sociālo mediju lapas vai citus interaktīvos forumus • tostarp komentāri, fotogrāfijas, videoklipi vai cita jūsu tiešsaistē publicētā informācija
 • Aptauju informācija •  jūsu atbildes mūsu rīkotajās tirgus aptaujās
 • Kredītvēsture un krāpšanas apkarošanas informācija • informācija par jūsu finansiālo stāvokli, jūsu kredītspēju vai noziedzīgām vai krāpnieciskām darbībām, ko mums sniedzāt pats vai trešās personas
 • Mūsu savstarpējā saziņa • tostarp jūsu atgriezeniskā saite, sūdzības un komentāri, ko sniedzāt pa tālruni, e-pastu vai sociālajos medijos, vai tiešsaistē, papīra veidā vai klātienē veiktās sarakstes un saziņas pieraksti. Ja esat sazinājies ar mums pa tālruni, mēs apkopojam tādu informāciju kā tālruņa numurs, no kura mums ir zvanīts, un informācija, kas ievākta, ierakstot sarunu.
 • Tehniska informācija • ieskaitot jūsu datora interneta protokola (IP) adresi, kas izmantota interneta pieslēgumam, vai jūsu pieteikšanās informācija, pārlūka veids un versija, laika joslas iestatījumi, pārlūka spraudņu veidi un versijas, operētājsistēma un platforma
 • Informācija par mūsu vietņu apmeklēšanas vēsturi • ieskaitot pilnu vienotā resursu vietrāža (URL) klikšķu secību līdz mūsu tīmekļa vietnei, tajā un no tās (tostarp datums un laiks), jūsu aplūkotie vai meklētie produkti, jūsu apmeklētās lapas, lapu atbildes laiks, lejupielādēšanas kļūdas, konkrētu lapu apmeklējuma ilgums, lapu mijiedarbības informācija (ritināšana, klikšķi un peles kustības), kā arī lapas pamešanas paņēmieni

Personas datu avoti

Lielāko daļu personas datu, kas ir mūsu rīcībā, mēs ievācam tiešā veidā no jums vai no jūsu mijiedarbības ar mums, mūsu tīmekļa vietnēm vai ar sociālo mediju vietnēm.  Mēs varam iegūt jūsu personas datus arī no citiem avotiem, piemēram, darījumu partneriem, tehnisko, maksājumu un piegādes pakalpojumu apakšuzņēmējiem, reklāmas tīkliem, analītisko pakalpojumu sniedzējiem, informācijas meklēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kredītinformācijas aģentūrām, krāpšanas apkarošanas datubāzēm un citām trešo personu datubāzēm, tostarp sankciju sarakstiem, uzņēmējdarbības informācijas un pētniecības rīkiem.

Sensitīvi personas dati

Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem dažas personas datu kategorijas tiek uzskatītas par īpaši sensitīvām un tādēļ tām jānodrošina papildu aizsardzība. Šīs kategorijas ietver informāciju par personas veselību, rasi vai etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģisko pārliecību, dalību arodbiedrībās vai seksuālo orientāciju, kā arī ģenētiskos un biometriskos datus. Saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem par sensitīvu uzskata arī informāciju par personas sodāmību un veiktajiem noziegumiem.

Noteiktos apstākļos mēs ievāksim un apstrādāsim šos sensitīvos personas datus, piemēram, ikreiz, kad mēs apstrādājam lūgumus pēc īpašas medicīniskās vai kustību palīdzības, vai izskatot jūsu prasības attiecībā uz uzturu saistībā ar jūsu dalību mūsu pasākumā, kuras var atklāt jūsu reliģisko pārliecību, piemēram, izvēloties halala vai košera ēdienus, vai ikreiz, kad mēs veicam jūsu iepriekšējās darbības pārbaudi, kurā var atklāties informācija par jūsu agrāko sodāmību.  Mēs apstrādājam šos sensitīvos personas datus atbilstoši piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp saskaņā ar nākamajā nodaļā “Ko mēs darām ar jūsu personas datiem?” sniegto informāciju.

 • Ko mēs darām ar jūsu personas datiem?

Saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem (turpmāk — Eiropas datu aizsardzības tiesību akti) mums ir jānosaka juridiskais pamats, lai mēs varētu izmantot jūsu personas datus, un jāinformē jūs par to.  Attiecībā uz katru turpinājumā minēto pielietojumu mēs norādām nolūku, kādēļ mēs izmantojam un izpaužam šos datus, un pamatojumu, uz kura pamata mēs lietojam šos datus.  Katra pamatojuma apraksts ir sniegts [

Mēs izmantosim jūsu personas datus šādiem nolūkiem atkarībā no tā, kā jūs komunicējat ar Carlsberg:

 • Lai sniegtu jums jūsu pieprasītos produktus un pakalpojumus • Lai izpildītu savas saistības, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti mūsu starpā, tostarp par piegādes organizēšanu, par pasūtījumu izpildi vai atcelšanu, par jūsu pieprasītās informācijas, produktu un pakalpojumu sniegšanu un informēšanu par izmaiņām mūsu produktos un pakalpojumos •

Juridiskie pamati: līguma izpilde, leģitīmas intereses (lai nodrošinātu mums iespēju pildīt mūsu saistības un nodrošinātu jums produktus un pakalpojumus, vai lai informētu jūs par izmaiņām mūsu produktos un pakalpojumos)

 • Lai nodrošinātu praktisku saziņu ar jums • Lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, komentāriem, sūdzībām vai citu saziņu, tostarp jautājumiem par mūsu produktiem •

Juridiskie pamati: leģitīmas intereses (lai dotu mums iespēju sazināties ar jums un nodrošinātu jums produktus un pakalpojumus), likumīgas prasības

 • Lai novērotu darbības un ierakstītu mūsu savstarpējo korespondenci • Lai novērotu mūsu savstarpējo komunikāciju, tostarp, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti, atbilstību procedūrām, kā arī mācību nolūkiem •

Juridiskie pamati: leģitīmas intereses (lai nodrošinātu mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti)

 • Lai sniegtu jums mārketinga materiālus • Lai sniegtu jums informāciju pa pastu, e-pastu, tālruni, ar īsziņu vai tiešsaistē, vai reklāmu sociālajos medijos par mūsu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, ja šie produkti vai pakalpojumi ir līdzīgi tiem, kurus jau bijāt iegādājušies vai par kuriem interesējāties, vai ja bijāt piekritis, ka ar jums var sazināties šajā nolūkā. Mēs varam izmantot jūsu informāciju arī, lai veiktu mārketinga pasākumus atlasītiem darījumu partneru produktiem un pakalpojumiem.  Ja to nosaka tiesību akti, mēs lūgsim jūs sniegt piekrišanu ikreiz, kad ievāksim datus šo mārketinga pasākumu veikšanai.  Mēs nodrošināsim iespēju atteikt abonēšanu vai atteikties no turpmākas saziņas par jums nosūtīto elektronisko mārketinga pasākumu, vai arī iespēju jebkurā laikā atteikties no šādas saziņas, sazinoties ar mums saskaņā ar  sadaļā “Kontaktinformācija” (Contact) sniegtajiem norādījumiem •

Juridiskie pamati: piekrišana, leģitīmas intereses (lai sniegtu jums jaunāko informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem)

 • Lai izprastu savus klientus un pilnveidotu un pielāgotu mūsu produktus un pakalpojumus •  Mēs varam analizēt mūsu rīcībā esošos personas datus, lai izmērītu vai lai izprastu jums un citiem adresētās reklāmas efektivitāti, un lai sniegtu jums aktuālas reklāmas. Mēs varam sniegt saviem reklāmdevējiem apkopotus datus, kā arī sniegt jums, mūsu klientiem un mūsu tīmekļa vietņu lietotājiem priekšlikumus un ieteikumus par produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs vai viņus interesēt •

Juridiskie pamati: leģitīmas intereses (lai nodrošinātu mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti, ļautu mums pilnveidot savus produktus un pakalpojumus un nodrošinātu jums saturu un pakalpojumus mūsu tīmekļa vietnēs)

 • Lai organizētu veicināšanas akcijas un konkursus • Ja jūs piedalāties veicināšanas akcijās un konkursos, rīkot šādas veicināšanas akcijas un konkursus, tostarp informēt jūs, ja būsiet uzvarējis. Ja esat laimējis balvu, tad saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem mēs varam publiskot jūsu pieejamos personas datus un jūsu viesu personas datus mūsu tīmekļa vietnēs, sociālo mediju lapās un paziņojumos presei.  Mēs varam darīt šos datus zināmus arī trešām personām, kurām tā var būt nepieciešama balvas nodrošināšanas nolūkā •

Juridiskie pamati: juridiskie pienākumi, līguma izpilde, leģitīmas intereses (lai veiksmīgi noorganizētu mūsu veicināšanas akcijas un pasākumus)

 • Lai rīkotu mūsu pasākumus • Ja apmeklējat mūsu rīkotu vai citādi atbalstītu pasākumu, mēs varam izmantot jūsu personas datus, tostarp konkrētas uztura prasības, informāciju par veselības stāvokli un lūgumu pēc kustību palīdzības saistībā ar pasākuma rīkošanu •

Juridiskie pamati: leģitīmas intereses (lai dotu mums iespēju rīkot savus pasākumus, kā arī, lai apmierinātu jūsu konkrētās vēlmes mūsu pasākumu laikā), nepārprotama piekrišana (ja nepieciešams)

 • Saistībā ar krāpšanas novēršanu • Mēs un citas organizācijas varam jebkurā laikā piekļūt noteiktai informācijai un to izmantot, lai novērstu krāpšanu, kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos un regulā, kā arī paraugpraksē. Ja ir sniegta nepatiesa vai neprecīza informācija un ir atklāta krāpšana vai ir aizdomas par krāpšanu, informācija var tikt nodota krāpšanas apkarošanas iestādēm un citām organizācijām, turklāt gan mēs, gan šādas iestādes varam to ierakstīt •

Juridiskie pamati: juridiskie pienākumi, leģitīmas intereses (nodrošināt, ka jūs atbilstat mūsu pieņemamā riska profilam, un palīdzēt novērst noziedzību un krāpšanu), būtiskas sabiedrības intereses

 • Lai veiktu dažas jūsu pārbaudes, piemēram, “pazīsti savu klientu” pārbaudes un kredītspējas pārbaudes Ja esat mūsu tagadējais vai potenciālais klients, mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai veiktu dažas jūsu (un/vai jūsu uzņēmējdarbības) pārbaudes. Šajā nolūkā mēs varam atklāt jūsu informāciju atbilstošām iestādēm, tostarp kredītinformācijas aģentūrām, valsts aģentūrām un krāpšanas novēršanas aģentūrām. Šai informācijai var piekļūt un to var izmantot arī tiesībaizsardzības iestādes. Mēs un citas organizācijas, kas piekļūst šo aģentūru apkopotajai informācijai un to izmanto, varam to darīt tikai atrodoties tajā valstī, kurā atrodaties jūs •

Juridiskie pamati: juridiskais pienākums, likumīgas prasības, būtiskas sabiedrības intereses, leģitīmas intereses (palīdzēt novērst noziedzību un krāpšanu)

 • Lai pilnveidotu un administrētu mūsu tīmekļa vietnes un lai nodrošinātu aktuālu saturu • Lai nodrošinātu, ka mūsu tīmekļa vietnes apmeklē un lieto tikai pieaugušas personas, kuras ir sasniegušas vecumu, no kura var lietot alkoholiskos dzērienus; lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes un nodrošinātu, ka to saturs tiek pasniegts maksimāli efektīvi jums un jūsu datoram; lai administrētu mūsu tīmekļa vietnes un mūsu iekšējām darbībām, tostarp traucējummeklēšanai, datu analizēšanai tostarp informācijas plūsmas datu analizēšanai, testēšanai, kā arī pētniecības, statistikas un aptauju nolūkiem; lai dotu jums iespēju piedalīties/reģistrēties interaktīvām funkcijām, kas pieejamas mūsu pakalpojumā; kā daļu no mūsu centieniem nodrošināt mūsu tīmekļa vietņu drošību un drošumu; lai nodrošinātu, ka saturs mūsu tīmekļa vietnēs tiek pasniegts maksimāli efektīvi jums un jūsu ierīcei, kas var ietvert jūsu datu nodošanu darījumu partneriem, pakalpojumu sniedzējiem, kā arī analītisko un meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem •

Juridiskie pamati: leģitīmas intereses (lai ļautu mums administrēt mūsu tīmekļa vietnes un nodrošinātu jums saturu un pakalpojumus mūsu tīmekļa vietnēs), juridisks pienākums

 • Lai reorganizētu mūsu uzņēmējdarbību vai lai izdarītu tajā izmaiņas  Gadījumā, ja: i) mēs risinām sarunas par mūsu uzņēmējdarbības vai tās daļas pārdošanu trešai personai; ii) mūsu uzņēmums ir pārdots trešai personai; vai iii) mūsu uzņēmumā norisinās reorganizācija, mums var nākties nodot atsevišķus vai visus jūsu personas datus attiecīgajai trešai personai (vai tās konsultantiem) uzticamības pārbaudes procesa ietvaros, lai analizētu ierosināto pārdošanas darījumu vai reorganizāciju. Tāpat pēc pārdošanas vai reorganizācijas mums var nākties nodot jūsu personas datus attiecīgajam reorganizētajam uzņēmumam vai trešai personai tiem pašiem nolūkiem, kas izklāstīti šajā privātuma politikā

Juridiskie pamati: leģitīmas intereses (lai dotu mums iespēju veikt izmaiņas mūsu uzņēmējdarbībā), juridisks pienākums

 • Lai nodrošinātu atbilstību juridiskajiem un tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem • Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai ievērotu mums piemērojamās juridiskās un tiesību aktos noteiktās prasības, kas var ietvert prasību atklāt jūsu personas datus trešām personām, tostarp apdrošināšanas sabiedrībām, tiesu iestādēm un/vai regulatoriem vai tiesībaizsardzības iestādēm saistībā ar šo personu jebkurā vietā pasaulē vai vietā, kur tām noteikts, veiktām izziņas darbībām, tiesvedībām vai izmeklēšanām •

Juridiskie pamati: juridiski pienākumi, likumīgas prasības, leģitīmas intereses (lai sadarbotos ar tiesībaizsardzības iestādēm un regulatīvajām iestādēm)

Ja jums ir jautājumi par mūsu izmantoto juridisko pamatu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu dati@aldaris.lv.

Jūsu informācijas izpaušana

Papildus minētajām trešām personām mēs varam izpaust jūsu personas datus arī mūsu grupas uzņēmumiem, proti, mūsu meitasuzņēmumiem, mātes uzņēmumam un tā meitasuzņēmumiem, kuri var izmantot šos datus saistībā ar iepriekš izklāstītajiem nolūkiem. Mēs koplietosim jūsu personas datus arī ar trešo personu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, mārketinga, IT vai administratīvo pakalpojumu sniedzējiem), kuri var šos datus apstrādāt mūsu uzdevumā augstāk minētajiem nolūkiem.

 • Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu tīmekļu vietnes izmanto sīkdatnes, lai atšķirtu jūs no citiem lietotājiem. Tās palīdz mums nodrošināt jums labu lietošanas pieredzi, kad pārlūkojat mūsu vietnes, un nodrošināt jums aktuālu saturu.  Sīkāka informācija par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, ir sniegta mūsu sīkdatņu politikā [http://alusdarbnica.lv/sikdatnu-politika/].

 • Tērzētavu, ziņojumdēļu un citu interaktīvo forumu izmantošana

Mūsu vietnes apmeklētāju priekam mēs piedāvājam tērzētavas, ziņojumdēļus vai interaktīvas sadaļas, kur apmeklētāji var publicēt komentārus vai informāciju. Ja jūs izmantojat tērzētavu, ziņojumdēli vai citu interaktīvo sadaļu, kurā mūsu vietnē var publiskot personas datus, papildus šai privātuma politikai pirms pievienošanās tērzētavai jums ir jāiepazīstas ar mūsu tērzētavas noteikumiem, jo tie būs jums saistoši. Kā zināms, viss, ko publiskosiet tiešsaistē, būs redzams ikvienam visā pasaulē. Mēs neiesniedzam sūdzības par jūsu brīvprātīgi publiskoto informāciju un neuzņemamies par to atbildību.

 • Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Kur glabājas jūsu personas dati?

No jums ievāktie dati var tikt nosūtīti un uzglabāti vietā, kas neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā (turpmāk – EEZ). Tāpat to var apstrādāt mūsu darbinieki vai mūsu piegādātāju darbinieki, kuri neatrodas EEZ. Šādi darbinieki var tikt iesaistīti cita starpā jūsu pasūtījuma izpildē, jūsu maksājumu informācijas apstrādē vai atbalsta pakalpojumu sniegšanā.

Cik ilgi tiek uzglabāti jūsu personas dati?

Mūsu rīcībā esošie jūsu personas dati netiks uzglabāti ilgāk, nekā tas ir paredzēts tiesību aktos, un tie tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu jums jūsu pieprasītos produktus, pakalpojumus vai informāciju, vai jebkuram citam nolūkam, kas izklāstīti sadaļā “Ko mēs darām ar jūsu personas datiem?”

Piemēram, mēs varam paturēt dažus darījumu datus un saraksti līdz beidzas prasību iesniegšanas termiņi saistībā ar konkrētiem darījumiem, vai lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz šādu datu paturēšanu.

Jūsu informācijas izpaušana ārpus EEZ

Ja mēs nosūtām personas datus no EEZ uz valsti ārpus EEZ, mums var būt pienākums veikt konkrētus papildu pasākumus, lai aizsargātu attiecīgos personas datus.  Eiropas Komisija ir apstiprinājusi dažas valstis, kuras neatrodas EEZ, bet kuras nodrošina būtībā līdzvērtīgus datu aizsardzības mehānismus tiem, kuri ir paredzēti EEZ datu aizsardzības tiesību aktos, un tādēļ personas datu nosūtīšanai uz šīm jurisdikcijām nav jāpiemēro papildu aizsardzības pasākumi. Valstīs, kuras nav saņēmušas šādu apstiprinājumu, mēs izmantosim atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nosūtīšanas, piemēram, ES Komisijas apstiprinātās līgumu standartklauzulas vai saistošus uzņēmuma iekšējos noteikumus, kas piemērojamajās juridiskajās prasībās ir atļauti.

Ja vēlaties saņemt kopiju ar konkrētiem aizsardzības pasākumiem, kas tiek piemēroti jūsu personas datu eksportam, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz dati@aldaris.lv.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Mēs veiksim visas pamatoti nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti droši un atbilstoši šai privātuma politikai.

Visa jūsu sniegtā informācija tiek uzglabāta mūsu drošos serveros. Visi maksājumu darījumi tiks kodēti, izmantojot SSL tehnoloģiju.

Ja esam jums piešķīruši (vai ja esat pats izvēlējies) paroli, kas ļauj jums piekļūt noteiktām mūsu tīmekļa vietņu daļām, jūsu pienākums ir turēt šo paroli slepenībā. Lūdzu, neizpaudiet nevienam savu paroli.

Diemžēl informācijas nosūtīšana, izmantojot internetu, nav pilnīgi droša. Lai gan mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt uz mūsu tīmekļa vietnēm nosūtīto personas datu drošību — pārsūtīšanu jūs veicat uz savu atbildību. Tiklīdz mēs būsim saņēmuši jūsu informāciju, mēs ievērosim stingras procedūras un drošības risinājumus, lai mēģinātu novērst neatļautu piekļuvi.

Saites uz citām vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnēs un sociālo mediju entuziastu lapās laiku pa laikam var būt iekļautas saites uz mūsu partneru tīklu, meitasuzņēmumu un citu trešo personu tīmekļa vietnēm un saites no tām.  Noklikšķinot saiti uz jebkuru no šīm vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm vietnēm ir pašām sava privātuma politika un ka mēs neuzņemamies atbildību vai saistības par šīm politikām.  Pirms savu personas datu koplietošanas ar šīm tīmekļa vietnēm, lūdzu, iepazīstieties ar to privātuma politiku.

 • Jūsu tiesības un mūsu kontaktinformācija

Mārketings

Jums ir tiesības lūgt mūs neapstrādāt jūsu personas datus mārketinga mērķiem. Ja esam paredzējuši izmantot jūsu datus šādiem mērķiem vai ja esam paredzējuši izpaust jūsu informāciju trešām personām šādiem mērķiem, tad parasti mēs jūs par to informēsim vai lūgsim jūsu piekrišanu (pirms datu ievākšanas). Jūs varat izmantot savas tiesības neatļaut šādu jūsu datu apstrādi, atzīmējot atbilstošas rūtiņas veidlapās, kuras mēs izmantojam, lai ievāktu jūsu informāciju, vai mārketinga nolūkā jums nosūtīto e-pasta vēstuļu apakšā noklikšķinot uz komandas “Anulēt abonementu” (Unsubscribe).  Turklāt šīs tiesības jūs varat izmantot jebkurā laikā, rakstot mums uz e-pasta adresi dati@aldaris.lv.

Informācijas atjaunināšana

Mēs pieliksim visas pūles, lai nodrošinātu jūsu informācijas precizitāti.  Lai palīdzētu mums šajā uzdevumā, jums būtu mūs jāinformē par visām izmaiņām jūsu sniegtajos personas datos, nosūtot atjaunināto informāciju, rakstot mums uz e-pasta adresi dati@aldaris.lv.

Jūsu tiesības

Ja mijiedarbības laikā ar mums atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā, pie dažiem nosacījumiem jums var būt tiesības lūgt mums:

 • sniegt jums papildu informāciju par to, kā mēs izmantojam un apstrādājam jūsu personas datus;
 • sniegt jums kopiju ar visiem mūsu rīcībā esošajiem jūsu personas datiem;
 • izlabot neprecizitātes jūsu personas datos un izlabot nepilnīgos personas datus, kurus mēs apstrādājam;
 • dzēst tos personas datus, kurus mums vairs nav pamata apstrādāt, un
 • ierobežot to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kamēr mēz izskatām jūsu iesniegto lūgumu.

Turklāt zināmos apstākļos jums ir tiesības:

 • ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, atsaukt savu piekrišanu;
 • lūgt mūs elektroniski pārsūtīt trešai personai jūsu sniegtos personas datus vai jūsu datus, kuri joprojām ir mūsu rīcībā;
 • iebilst pret personas datu apstrādi, ko mēs veicam uz “leģitīmu interešu” vai “sabiedrības interešu” pamata, ja vien iemesls, kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus neatsver jūsu intereses, tiesības un brīvības, un
 • iebilst jebkurā laikā pret tiešo mārketingu (tostarp pret profilēšanu šādiem nolūkiem).

Šīm tiesībām piemēro dažus izņēmumus, lai aizsargātu sabiedrības intereses (piemēram, noziedzības novēršana vai atklāšana) un mūsu intereses (piemēram, juridiskās konfidencialitātes nodrošināšana), un šīs tiesības var nebūt spēkā valstī, kurā jūs atrodaties.

Ja jums ir šādas tiesības, jūs varat tās izmantot, rakstot mums uz e-pasta adresi dati@aldaris.lv.

Ja neesat apmierināts ar to, ka mēs izmantojam jūsu personas datus, vai to, kā mēs reaģējām uz to, ka izmantojāt savas tiesības, jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu Valsts inspekcijā, www.dvi.gov.lv.

Kontaktinformācija

Aicinām iesniegt jautājumus, piezīmes un lūgumus par šo privātuma politiku. Adresējiet tos mūsu datu aizsardzības speciālistam, rakstot mums uz e-pasta adresi dati@aldaris.lv.

Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot arī šādu kontaktinformāciju:

Akciju sabiedrība “Aldaris”

Tvaika iela 44,

Rīga, LV-1005

 • Šīs politikas atjauninājumi

Visas izmaiņas privātuma politikā tiks publicētas šajā lapā un vajadzības gadījumā jums pa e-pastu tiks nosūtīts attiecīgs paziņojums. Lūdzu, regulāri pārlūkojiet šo politiku, lai iepazītos ar tajā veiktajām izmaiņām vai atjauninājumiem.

Šī privātuma politika ir atjaunināta 2018. gada maijā.